Notifications

หน้าหลัก

รายละเอียด

วิชา คดีปกครองเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ
  27 Video   3 File   2 Quiz   Certificate
  อัพเดทรายวิชาล่าสุด 18 พฤษภาคม 2567
  เปิดให้ลงทะเบียนเรียน : ไม่มีกำหนด
  ผู้สอน นายวชิระ ชอบแต่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
  วันเปิดเรียน : ไม่กำหนดช่วงเวลา
  ระยะเวลาเรียน : เรียนฟรีได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  3315 คนสนใจรายวิชานี้|   248 คนที่เรียนรายวิชานี้
วิชา คดีปกครองเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ

รายละเอียดรายวิชา

SAC00267 วิชา "คดีปกครองเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ" มีวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้ศึกษามีวคามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความเดือดร้อนจากการประสบเหตุเดือดร้อนรำคาญ กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หากเกิดกรณีดังกล่าว และคดีปกครองเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ โดยมีเนื้อหาในการเรียนรู้ ประกอบด้วย
เหตุเดือดร้อนรำคาญ ซึ่งจะกล่าวถึงความหมาย ปัญหา และบุคคลที่เกี่ยวข้อง อันนำไปสู่การฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
รวมทั้งตัวอย่างคดีปกครองที่น่าสนใจเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนรำคาญ โดยผู้เรียนที่ทำคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 60 ขึ้นไป จะได้รับใบรับรองการอบรมฯ จากสำนักงานศาลปกครอง

รายวิชา

8 บทเรียน 3 เอกสารประกอบ 2 แบบทดสอบ 2 ชั่วโมง 10 นาที จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

คุณลักษณะเฉพาะ

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้
2 ชั่วโมง 10 นาที
บทเรียน
8 บทเรียน
เอกสารประกอบ
3 เอกสารประกอบ
แบบทดสอบ
2 แบบทดสอบ
ใบรับรอง
มีใบรับรอง

ผู้สอน

รีวิว

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ